EU blåtstempler Alitalias redningsplan

Godkendelsen betyder ikke alene, at flyselskabet kan få en slags statsstøtte på markedsvilkår, men medfører også, at selskabet på længere sigt kan indgå i fusionen mellem Air France og KLM og dermed blive en del af konsolideringen af europæisk luftfart.
Fra kommissionens side stilles der reelt kun én betingelse for godkendelsen, og det er, at den italienske stat i redningsplanen skal optræde, som var den en privat investor.
En del af redningsplanen er, at Alitalia splittes op, og at der indføres en kapitalforhøjelse på 1,2 mia. euro, svarende til 9 mia. kr.
Kommissionens blåtstempling af planen ventes at møde stærk modstand fra andre europæiske luftfartsselskaber. Nogle af disse har allerede klaget til kommissionen over karakteren af redningsplanen.
(Børsen, 8/6)

Skrevet af